น้องหมาจะสามารถจำคำได้มากกว่า 200 คำในบางตัว แน่นอนว่ามีการพิสูตรมาแล้วด้วยหมาพันธุ์บอร์ดเดอร์ คอลลี่ ชื่อ ริโก้ มีความสามารถในการจำชื่อของเล่นได้หลากหลายอย่าง รวมถึงคำสั่งที่ฝึกโดยเจ้าของได้ รวมๆแล้วเข้าใจคำพูดได้มากกว่า 200 คำ เป็นข่าวที่ดังอย่างมากเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งผ่านมาไม่นานหลังจากนั้น หมาสายพันธุ์เดียวกันชื่อว่า แชสเซอร์ ก็ออกมาโชว์ความสามารถ จำชื่อของเล่น คำสั่งต่างๆ ได้มากกว่า 1,000 คำ ซึ่งการกระทำแบบนี้เป็นอะไรที่กระตุ้นให้นักวิจัยหลายคนกลับมาทำความวิจัยเรื่องความชลาดของน้องหมาต่อกันเลยที่เดียว

ตามความจริงแล้วงหมาทุกตัวสามารถจดจำคำพูดของเราได้ประมาณ 165 คำ โดยเฉลี่ย ส่วนตัวไหนที่ได้รับการฝึกก็จะสามารถจำคำสั่งไดมากกว่านี้ แต่ส่วนมากคำที่จำได้จะเป็นจำพวกรูปธรรมมากกว่า ยกตัวอย่าง กระโดด หมุนตัว หรือชื่อสิ่งของ เป็นต้น ส่วนคำไหนที่พูดซับซ้อน หรือ คำที่เป็นนามธรรม จะไม่สามารถจดจำได้ แต่ถ้าเราพูดเป็นประจำอย่าง “ไปเดินเล่น”  เขาจะเข้าใจทันทีว่าจะได้ออกนอกบ้าน ได้ไปเจอต้นไม้ หรือหญ้าในสนามใหญ่

บางครั้งเมื่อเราพูดประโยคยาว ๆ แต่เขาจำมันได้ ส่วนใหญ่จะจำมาจากบริบทแวดล้อมเช่นเมื่อพูดว่า “ไปนอน” เจ้าตัวเล็กจะสังเกตได้จากคำว่านอนและบริบทตอนนั้นเป็นกลางคืน ชี้ไปที่ที่นอนแล้วเราก็ใส่ชุดนอนแล้วเขาจะจำได้ว่าถึงเวลาเข้าที่นอนแล้ว การจดจำคำของสุนัขจะรับรู้จากบริบทที่พวกเขาคุ้นเคยเท่านั้น ไม่สามารถวิเคราะห์และเข้าใจคำพูดหรือภาษาของเราได้อย่างลึกซึ้งอย่างที่เราเข้าใจ