เมื่อถึงเวลาที่ธุรกิจเดินทางมาถึงความสำเร็จ ทุกอย่างกำลังไปด้วยสวย การได้รับความตอบรับที่เร็วเกินไปจนพื้นที่เก็บอขงในโกดังไม่พอ จะปล่อยสินค้าไว้ข้างนอกก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ หรือจะสร้างโกดังเพิ่มก็ใช่เวลาและงบประมาณต้นทุนที่สูงเกินไป สิ่งที่นักธุรกิจมักจะคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ในช่วงนั้นก็คือ โกดังให้เช่านั้นเอง เพื่อให้สามารถเก็บสินค้าได้มากขึ้น การเลือกสถานที่เช่าคลังสินค้าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีอย่างมาก จะเลือกเช่าแบบรายวัน รายเดือน หรือรายปีก็มีทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเอง

นอกจากนี้คลังสินค้าเป็นสถานที่จำเป็นอย่างมาก ต้องมีการวางระบบสื่อสารที่ดี รับมาเท่าไหร่ ออกเท่าไหร่เราต้องรู้ ทุกอย่างต้องถูกจัดเก็บในระบบเพื่อไม่ให้สินค้าสูญหายกลางทาง  ยิ่งโกดังใหญ่มากขนาดไหน การตรวจสอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จะเป็นเรื่องวุ่นวายมากขึ้นเท่านั้น แต่โกดังให้เช่านั้นมีระบบช่วยอำนวยความสะดวกเหล่านี้อยู่ แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเลือกเซ็นสัญญาเช่า ก็ควรมองหาโกดังที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราก่อน เนื้อหาข้างล่างนี้จะช่วยให้คุณเป็นผู้เช่ามือโปรได้

โกดังให้เช่า

กำหนดหน้าที่ของคลังสินค้า

ทุกธุรกิจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับการใช้คลังสินค้า ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างคลังสินค้า เป็นศูนย์กระจายเสื้อผ้าและรองเท้า ส่งออกไปยังร้านค้าหลายแห่งในใจกลางเมือง คุณควรเลือกคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง หรือเลือกที่ตั้งใกล้กับร้านค้าเหล่านี้

หากคลังสินค้าที่ใช้สำหรับธุรกิจของคุณเป็นสถานที่จัดเก็บอาหารและเครื่องบริโภค คลังสินค้าของคุณควรมีที่ตั้งที่มีร้านอาหารและร้านกาแฟ เนื่องจากสามารถช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาจะรักษาคุณภาพของส่วนผสมอาหารได้ง่าย และดีมากยิ่งขึ้น

โดยทั่วไปคลังสินค้ามีสองฟังก์ชันคือสถานที่จัดจำหน่าย และที่สองเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้า ดังนั้นทางบริษัท จะต้องกำหนดเหตุผลในการเช่าคลังสินค้าให้ได้ก่อนที่จะเลือกเช่าโกดังที่เหมาะสม

ในแง่ของความเป็นเจ้าของ

เคล็ดลับและกลเม็ดในการเลือกโกดังให้เช่า คือการดูความถูกต้องในสัญญาเมื่อเรานั้นเข้ามาเป็นเจ้าของ ก่อนที่คุณจะทำข้อตกลงกับฝ่ายที่ให้เช่า โกดังสินค้า คุณสามารถตรวจสอบใบรับรองและ IMB จากคลังสินค้าที่คุณจะเช่าได้ หากฝ่ายที่ให้เช่าโกดัง ไม่สามารถแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของได้ คุณสามารถถามได้ว่าเหตุผลนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไร

หากโกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าที่คุณกำลังให้จะเข้าไปเช่า อยู่ภายใต้การรับประกันของอีกฝ่ายหนึ่ง คุณสามารถขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือครองการรับประกัน เพื่อสถานะด้านกฎหมายและความถูกต้อง

การจัดสรรอาคาร

คุณต้องใส่ใจกับความมั่งคั่งของสภาพแวดล้อมของอาคารและคลังสินค้า หากคุณต้องการเช่าสถานที่คุณต้องใส่ใจกับการจัดสรรอาคารที่คุณจะเช่า เนื่องจากบางพื้นที่เขตที่อยู่อาศัยไม่อนุญาตให้ทำธุรกิจในเขตนั้น ๆ ดังนั้นคุณควรใส่ใจกับการกำหนดคลังสินค้าหรือที่ดินก่อนที่คุณจะเริ่มเช่า

ทำข้อตกลง

หนึ่งในเคล็ดลับและกลเม็ดในการเลือกสถานที่เช่าคลังสินค้าที่ดีและปลอดภัยคือการทำข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย (ผู้เช่าและผู้รับสัญญาเช่า) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงมีเนื้อหาที่สมบูรณ์เช่นระยะเวลาที่คุณจะเช่าไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากคุณทำการต่อเวลาและต้องชำระค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

โดยปกติเนื้อหาของข้อตกลงจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ในคลังสินค้าอื่น เนื้อหาของข้อตกลงรวมถึงค่าซ่อมอาคารหรืออุปกรณ์อื่น ๆ โดยทั่วไปเจ้าของคลังสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแต่ถ้าไม่ใช่คุณจะต้องทำข้อตกลงร่วมกันนี้คือเคล็ดลับและกลเม็ดในการเลือกเช่าคลังสินค้าที่เหมาะสม มากที่สุด

สนับสนุน : โกดังให้เช่า