“ขอให้ประชาชนอย่ากังวล ข้อมูลของผู้ที่ฉีดวัคซีนจะถูกเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขอย่างปลอดภัย และขอเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้ประเทศเกิดภูมิคุ้มกัน คนไทยทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย” นายแพทย์พงศธร กล่าว

แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ถูกอัทเดทและพพัฒนามาจากทางกระทรวงสาธารณสุข ตัวแอพแอปพลิเคชันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนคนที่คอยแจ้งเตือนและรวบร่วมข้อมูลต่างๆที่สำคัญแบบเรียลไทม์ ยกตัวอย่างเช่น การจองคิววัคซีน, ข้อมูลวัคซีน, การนัดหมาย แจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่ 2, ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน และยืนยันการรับวัคซีน (Digital vaccine certificate) เป็นต้น

การจองคิวการฉีดวัคซีนแบ่งออกมาเป็น 4 ช่องทางได้แก่

  •         Line Official Account หมอพร้อม
  •         แอปพลิเคชัน หมอพร้อม
  •         ติดต่อโดยตรงที่โรงพยาบาล (สำหรับคนที่ไม่มีโทรศัพท์สามารถ)
  •         ติดต่อโดยตรงที่อสม.(สำหรับคนที่ไม่มีโทรศัพท์สามารถ)

ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป นายแพทย์พงศธร กล่าวต่อว่า เมื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็ม จะมีการรับรองผ่านทางเอกสาร ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ดที่สร้างเฉพาะแต่ละบุคคลทันทีเมื่อฉีดเข็มที่สองเรียบร้อยแล้ว ส่วนใครที่ลงทะเบียนออนไลน์จะได้รับใบรับรองการแบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate) เป็นแบบคิวอาร์โด้คเหมือนกัน และข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล MOPH Immunization Center กระทรวงสาธารณสุข

กรณีที่ต้องเดินทางอออกนอกประเทศ  กระทรวงสาธารณสุขจะมีการเอกสารรับรอง International Health Certificate เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น โดยข้อมูลนั้นจะแสดงตามความต้องการของแต่ละประเทศ

ที่มา : komchadluek