เตือนภัย คนที่ชอบทานเนื้อดิบ หรือกึ่งสุก เสี่ยงป่วยโรคหูดับ

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับโรคไข้หูในบ้านเ…

อ่านเพิ่มเติม
ไม่มีความเห็น